fbpx

Cookie- og privatlivspolitik hos aCure Privathospital A/S

PRIVATLIVSPOLITIK HOS aCure Privathospital A/S

Behandling af oplysninger

Når du er patient hos aCure Privathospital i forbindelse undersøgelse, diagnostik og behandling indsamler og behandler aCure Privathospital, som dataansvarlig, en række personoplysninger om dig.

Vi har brug for dine personoplysninger for at sikre dig bedst mulig behandling.

Nedenfor beskrives, hvordan aCure Privathospital bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

aCure Privathospital kan indsamle og behandle følgende typer af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 - Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, henvisende instans, arbejdsrelationer og uddannelse

Personfølsomme oplysninger

  - Helbredsoplysninger:
   - Journaloplysninger
   - Prøvesvar og tests
   - Røntgenbilleder, scanningsvar mv.
 - Seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
Oplysningerne indhentes og behandles kun i det omfang, det er nødvendigt for at sikre netop din behandling.

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Formål

Formålet med at indhente og behandle dine persondata er at kunne yde dig den bedst mulige behandling. Dine persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til: “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”

Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Oplysninger må kun indhentes / videregives i det omfang, det er nødvendigt. Personalet vil derfor altid vurdere relevansen af oplysninger, der videregives.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: - Vår undersökning, diagnostik och behandling av dig
 - Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 - Udarbejdelse af lægeerklæringer
 - Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 - Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 - Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 - Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 - Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 - Afregningsformål/fakturering
- Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
   - Dokumentationspligt
   - Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
   - Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
   - Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
   - Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
   - Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
   - Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
   - Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Det er frivilligt om du vil oplyse aCure Privathospital om disse personoplysninger. Hvis du ikke giver os disse oplysninger, kan vi ikke være sikre på, at vi kan varetage formålene ovenfor, og at vi derfor i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 - Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb
 - Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 - Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 - Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 - Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer eller forsikringsselskaber
 - Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
 - Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 - Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende sygehus
 - I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende

Tilbagekaldelse af samtykke

Vi opbevarer personoplysninger så længe, vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan være tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, blandt andet retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

COOKIEPOLITIK HOS aCure Privathospital A/S

Introduktion

Når du besøger vores website bliver der indsamlet oplysninger om dig, som bliver brugt til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at skabe mere værdi hos de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der bliver indsamlet oplysninger om dig, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af hjemmesiden. I de nedenstående afsnit har vi uddybet, hvad det er for informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Hjemmesiden anvender “cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med formålet at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan dog ikke indeholde skadelig kode som fx. virus.
Det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies. Det kan du gøre ved at følge denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering
Hvis du følger vejledningen og sletter eller blokerer cookies, så vil de annoncer du ser kun blive mindre relevante for dig, mens de vil optræde hyppigere. Du kan samtidig også risikere, at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, som du ikke kan få adgang til.

Cookieoversigt:

Error: The domain ACUREPH.DK is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 8476a9c0-0827-42f5-b315-b72b34f6051d. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.

PERSONOPLYSNINGER

Generelt

Personoplysninger er alle former for informationer, som i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, så indsamler og behandler vi en række af sådanne informationer. Det sker f.eks. ved helt almindelige interaktioner på hjemmesiden som fx at du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i en konkurrence/undersøgelse, registrerer dig som ny bruger/abonnent eller ved øvrig brug af services eller køb via vores hjemmeside.

Vi indsamler og behandler typisk følgende slags oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke og selv indtaster informationerne, behandler vi desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det sker typisk i forbindelse med, at du opretter et login eller ved køb på siden.

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have mest relevans for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere dig de services, du har efterspurgt, som fx at modtage nyhedsbreve. Derudover anvender vi oplysningerne til at optimere og forbedre vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Vi opbevarer oplysninger i det tidsrum, som er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige eller relevante. Perioden afhænger af, hvilken karakter oplysningen er og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang oplysningerne er kendt, og såfremt vi benytter os af tredjeparter. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies ovenfor. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet annoncering.

Vi benytter derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af os og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.m. vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig i et almindeligt format (dataportabilitet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: [email protected]. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Firma: aCure Privathospital A/S
Adresse: Jægersborgvej 64-66, 2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 73 70 67 01
E-mail: [email protected]

Kontakt info

Jægersborgvej 64-66, 2800 Kgs. Lyngby
[email protected]
Tlf: +45 73 70 67 01

Åbningstider

Mandag - Fredag: 8:00-15:30
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram