fbpx

Sådan kommer du i behandling hos os

Kom i behandling hos aCure

Privat patient

På aCure kan vi hjælpe dig til en hurtig udredning og behandling uden ventetid.

Du kan henvende dig som selvbetaler uden forudgående henvisning fra egen læge (dog med undtagelse af billeddiagnostiske undersøgelser, som kræver en henvisning).

Ønsker du undersøgelse eller behandling, er du velkommen til at ringe til en af vores lægesekretærer, som vil være behjælpelig med rådgivning og booking af tid.

Sygeforsikringen ”danmark”

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark”, kan du alt afhængig af din personlige dækning få tilskud til behandling på aCure.

Er du i tvivl om omfanget af din dækning, kan du kontakte “danmark”.

Betaling

Konsultationer og undersøgelser betales kontant eller med dankort i receptionen efter endt besøg hos speciallægen eller andre behandlinger.

Operationer betales forud senest fem dage før operationsdagen.

Betaling kan enten foregå med dankort eller ved bankoverførsel.
aCure er tilmeldt patientforikringsordningen, og vores priser tillægges derfor et obligatorisk patientforsikringsgebyr på 4%.

Forsikringspatient

Har du en sundhedsforsikring, kan du få hurtig udredning og behandling hos aCure efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab. aCure samarbejder med de fleste forsikringsselskaber, og du har dermed mulighed for hurtig behandling hos vores højt kvalificerede speciallæger.

Offentlig patient

Som patient i det offentlige er man omfattet af både retten til hurtig udredning og det udvidede frie sygehusvalg.

Du kan benytte retten til hurtig udredning
- hvis ventetiden på udredning overstiger 30 dage.

Du kan benytte det udvidede frie sygehusvalg
- hvis din praktiserende læge har brug for en diagnostisk undersøgelse, fx en røntgenundersøgelse eller en skanning, og samtidig har henvist dig til et offentligt sygehus, hvor der er mere end 30 dages ventetid
- hvis ventetiden til din planlagte behandling er mere end 60 dage
- hvis din operationsdato bliver ændret, uanset omfanget af udsættelsen.

aCure har aftale med Danske Regioner, hvilket betyder at du kan blive henvist til os, hvis det offentlige ikke kan overholde ventetidsgarantien.

Patientkontorer

Hvis du ønsker at blive henvist til aCure, skal du kontakte patientvejlederen på det sygehus, hvor du står på venteliste.

Svar på generelle spørgsmål og information om dine muligheder for at benytte det udvidede frie sygehusvalg, får du bedst ved at kontakte patientvejlederen i din hjemregion, patientvejlederen i vores brancheorganisation eller på hjemmesiden Sundhed.dk

Region Hovedstaden

Enhed for Patientvejledning Sygehusvalg (omvisitering)
Telefon: 38 64 99 00

Patientkontorer (information om regler): www.regionh.dk/patientvejleder

Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Bispebjerg
Telefon: 38 66 66 32

Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler, Frederiksberg
Telefon: 38 66 66 34

Bornholms Hospital
Telefon: 38 66 66 33

Herlev-Gentofte Hospitaler, Gentofte
Telefon: 38 66 66 36

Herlev-Gentofte Hospitaler, Herlev
Telefon: 38 66 66 40

Hvidovre-Amager Hospitaler, Amager
Telefon: 38 66 66 31

Hvidovre-Amager Hospitaler, Hvidovre
Telefon: 38 66 66 42

Nordsjællands Hospitaler - Frederikssund
Telefon: 38 66 66 35

Nordsjællands Hospitaler - Hillerød
Telefon: 38 66 66 41

Rigshospitalet, Blegdamsvej
Telefon: 38 66 66 44

Rigshospitalet, Glostrup
Telefon: 38 66 66 37

Region Syddanmark

Patientkontoret, Damhaven 12, 7100 Vejle
Åbningstid: Hverdage mellem kl. 9-12
Telefon: 76 63 14 90

Region Nordjylland

Patientkontoret, Niels Bohrs Vej 30, Postboks 8300, 9220 Aalborg 
Telefon: 97 64 80 10
E-mail: [email protected]
www.patientrettigheder.rn.dk

Region Sjælland

Patientkontoret, Alléen 15, 4180 Sorø
Telefon: 70 15 50 01
E-mail: [email protected]
www.regionsjaelland.dk/patientvejledning

Region Midtjylland

Telefon: 78 41 04 44 
www.patientkontoret.rm.dk
For at kontakte Patientkontoret i Region Midtjylland skal du udfylde en kontaktformular på deres hjemmeside. Hvis du er fritaget for digital post eller ikke har MitID - eller hvis du har brug for hjælp til at udfylde formularen, kan du ringe på telefon 78 41 04 44.

Kontakt info

Jægersborgvej 64-66, 2800 Kgs. Lyngby
[email protected]
Tlf: +45 73 70 67 01

Åbningstider

Mandag - Fredag: 8:00-15:30
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram