Vintertidens skiskader

Skisæsonen er i fuld gang og dermed også de mere ubehagelige dele af denne.

Desværre ses der ofte skader ved skiløb – særligt når vejret er med tungt føre eller isede betingelser.

Det er oftest knæene, der kommer til skade på ski, hvor skiene fanges i den tunge sne og derved påvirker med vrid i knæ.

Har man været uheldig er det vigtigt at få den rette diagnose og behandling, hvor mange skader kan undersøges nærmere, når man igen er hjemme.

Diagnosen af knæskader relateret til skiløb involverer flere dele. Der er en række muligheder og her kan nævnes:

Gennemgang af den skadelidtes historie og symptomer

Lægen vil først spørge om, hvordan skaden skete, samt om de symptomer, patienten oplever. Dette kan omfatte smerter, hævelse, en følelse af ustabilitet i knæet, eller en lyd af et knæk på skadestidspunktet.

Fysisk undersøgelse

Lægen vil foretage en grundig undersøgelse af knæet. Dette kan inkludere at teste bevægelse, at tjekke for hævelse og ømhed, og at udføre specifikke tests for at vurdere knæets ledbånd, brusk og muskler.

Billeddiagnostik

Røntgenbilleder: Dette er ofte det første billeddiagnostiske værktøj, der anvendes, men kan kun bruges til at identificere brud.
Magnetisk resonansbilleddannelse (MRI): MRI er det vigtigste værktøj til at diagnosticere skader, idet det viser alle strukturer i knæ inklusiv skader på korsbånd, menisker, og andre ledbånd.
Ultralyd: Dette kan bruges til at vurdere omgivelser af knæ, som sener og ledbånd samt for at guide visse injektionsbehandlinger.

Artroskopi

Hvis den kliniske undersøgelse eller MR viser alvorlige skader kan det være nødvendigt med en kirurgisk procedure kaldet artroskopi (kikkertundersøgelse. Man kan her se knæet indvendigt og reparere skader kirurgisk.

Hvilke typer af knæskader kan man få, når man står på ski. Disse omfatter:

1. Forstuvninger og forstrækninger: Dette sker, når ledbåndene i knæet bliver strukket ud over deres normale grænser og fibre overrevet. Den mest almindelige ledbåndsskade ved skiløb er skade på det forreste korsbånd (ACL).

2. Meniskskader: Menisken er en bruskskive, der fungerer som stødpude inde i knæet. Skader her kan opstå ved pludselige drejninger eller vridninger, især hvis knæet er bøjet samtidigt.

3. Knæskalsbrud (patellafraktur): Dette kan ske ved direkte slag mod knæet, som kan forekomme under fald på ski.

4. Korsbåndsskader: Det forreste korsbånd (ACL) og det bageste korsbånd (PCL) kan blive beskadiget, ofte ved vrid eller ved at knæet kraftfuldt trækkes i en unaturlig retning.

5. Kollaterale ledbåndsskader: Disse ledbånd findes på siderne af knæet og kan blive skadet, hvis knæet bliver skubbet indad eller udad, dvs vrides til en af siderne. Disse skader ses hyppigt

6. Tendinitis (senebetændelse): Gentagen belastning af knæet kan forårsage betændelse i senerne omkring knæet, kendt som tendinitis.

Det er vigtigt at bruge korrekt udstyr og teknik, samt at varme op og træne kroppen før skituren for at minimere risikoen for disse skader. Hvis man oplever en knæskade, bør man søge lægehjælp for en korrekt diagnose og behandling.

Knæpakke:

Har man været uheldig kan aCure hjælpe dig med afklaring af skadens omfang og behandling. Vi har derfor lavet en knæpakke, der består af
Indledende undersøgelse med MR skanning af knæet
Evt. røntgen undersøgelse hvis der mistænkes brud.
Konsultation med erfaren ortopædkirurg, der vil gennemgå de billediagnostiske fund.
Klinisk undersøgelse ved ortopædkirurgen
· Stillingtagen til behandling og vejledning i, hvordan du kommer videre
· Journalføring af fund med uploading til sundhedsjournalen (kan tilgås af alle)
· Udlevering af link til selvhentning af billeder
Pris: 2200 kr,-

Kontakt info

Jægersborgvej 64-66, 2800 Kgs. Lyngby
[email protected]
Tlf: +45 73 70 67 01

Åbningstider

Mandag - Fredag: 8:00-15:30
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram